NL | GR | EN

Lidmaatschap

Lidmaatschap Vitalis

Het lidmaatschap van G.S.A.V. Vitalis loopt van 1 januari t/m 31 december en is doorlopend (dit betekent dat je jezelf actief moet afmelden voor de deadline van 19 november, per post of via de e-mail naar secretaris@vitalis.org, zie ook: https://www.vitalis.org/pages/unsubscribe). De contributie bedraagt in 2021 €40,-. Naast de contributie worden de licentiekosten van de Atletiekunie in rekening gebracht. De basislicentie kosten van de Atletiekunie bedragen in 2021 €18,15. Daarbij kan je ook kiezen voor een wedstrijdlicentie, voor deze licentie brengt de Atletiekunie nog een extra bedrag van €24,50 in rekening. Bij een nieuw lidmaatschap of overschrijving berekent de Atletiekunie ook eenmalig administratiekosten (in 2021 €5,00 resp. €10,95).

In de periode september tot en met december is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief lid te worden. De contributie bedraagt dan €14,-. Daarnaast betaal je vanaf oktober-december ook nog contributie tegen een gereduceerd tarief (75% korting) aan de Atletiekunie. Tot slot betaal je dan ook gelijk de eenmalige administratiekosten van €5.00 of 10.95. Na december wordt je lidmaatschap automatisch omgezet in een jaarlijks lidmaatschap. Mocht je dit niet willen, dan dien je dit aan te geven voor 19 november, per post of via de e-mail naar secretaris@vitalis.org. Zie ook: https://www.vitalis.org/pages/unsubscribe.

In de periode van 01-09 tot 01-02 of 01-02 tot 01-09 kan je tegen een gereduceerd bedrag halfjaarlijks lid worden van Vitalis. De contributie bedraagt dan €26,50. De Atletiekunie brengt 2 keer de kosten voor de kortlopend lidmaatschap (€2 x 7,00 = 14.00) in rekening. Zodra je graag gebruik wilt maken van een lidmaatschap van een halfjaar dan ben je verplicht dit aan te geven bij de aanmelding.

ACLO-kaart

Zoals bij iedere studentensportvereniging in Groningen dien je ook bij ons in het bezit te zijn van een ge-ACLO-tiveerde collegekaart. Voor meer informatie over een ACLO sportbewijs kun je kijken op de website van de ACLO .

Incasso’s

Bij Vitalis wordt er gewerkt met automatische incasso’s. Vier keer per jaar vindt er een incasso plaats; in maart, in juli, in oktober, en in december. Bij de eerste incasso in maart worden de contributie en de licentiekosten geïnd. Als je je op een later moment in het jaar aanmeldt wordt dit bij de eerstvolgende incasso meegenomen. Via de automatische incasso worden ook de kosten voor kleding en merchandise, deelname aan activiteiten, wedstrijden, trainingsweekenden, verenigingsweekenden, etc geïnd. Uiterlijk twee weken voordat de incasso plaatsvindt worden alle leden hiervan op de hoogte gesteld via de mail.