NL | GR | EN

De KasCie

De Kascommissie is het statutair verplicht ingestelde orgaan dat waakt over een goed financieel beheer binnen de vereniging. De KasCie controleert minimaal twee keer per jaar de boekhouding van de vereniging en brengt daarover verslag en advies uit aan de ALV. Daartoe heeft de KasCie desgewenst inzage in alle boeken en bescheiden van de vereniging. De KasCie treedt onafhankelijk van het bestuur op en is slechts verantwoording schuldig aan de ALV. De eerste controle vindt plaats voor de halfjaarlijkse ALV in september. De tweede voor de wissel ALV in januari.

Daarnaast functioneert de KasCie als een onafhankelijk financieel adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en met name in het bijzonder voor de zittende penningmeester; bijvoorbeeld door te adviseren bij het opstellen van de concept-begroting.

Hoeveel tijd kost de commissie?
 4 keer een avondje van zo'n 6 uur (2 voor de w-ALV, 2 voor de h-ALV)
Hoe vaak vergadert de commissie?
 4 keer per jaar
Welke interesses sluiten aan bij de commissie?
 Een financiĆ«le achtergrond (economie of bedrijfskunde) met een basiskennis boekhouden en een voorkeur voor cijfertjes
Hoe kan je de KasCie bereiken?
 Je kan altijd iemand uit de commissie aanspreken of een mailtje sturen naar kascie@vitalis.org