NL | GR | EN

Competitie

Vitalis is te vinden in de tweede divisie competitie met een mannen- en vrouwenteam. Tijdens competitie worden verschillende onderdelen afgewerkt die punten opleveren per onderdeel. De competitie wordt gereguleerd door de WPC voor Vitalis. Voor het jaar 2016-2017 hebben de 3 competitiewedstrijden recent plaats gevonden waarbij het vrouwenteam een extra wedstrijd, met kans op promotie naar de eerste divisie, heeft afgedwongen. Het mannenteam heeft behoud van plek in de tweede divisie afgedwongen in deze wedstrijden en dus zal volgend jaar dit team ook weer starten in de tweede divisie. 

Voor meer informatie over de competitie en de huidige stand zie: Competitiestand.