NL | GR | EN

Het Bestuur

Het bestuur van G.S.A.V. Vitalis zorgt ervoor dat de vereniging draaiende gehouden wordt. Ons bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Sport, Commissaris Intern en Commissaris Extern. Als bestuur proberen we ons zoveel als mogelijk in te zetten voor de vereniging, dit jaar streven wij naar betrokkenheid, zichtbaarheid en sportieve diversiteit voor de vereniging.

Zoals genoemd zijn er zes bestuursleden die ieder een eigen functie vervullen. De Voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuurszaken in goede banen wordt geleid. De Secretaris houdt de ledenadministratie op orde, houdt ingekomen e-mails in de gaten, schrijft de notulen en het secretarieel jaarverslag. Onze Penningmeester verzorgt de financiële zaken binnen de vereniging en maakt een jaarlijkse begroting. De Commissaris Sport zorgt ervoor dat alles op sportief gebied goed verloopt binnen Vitalis. De Commissaris Intern is de contactpersoon voor de commissies en kan de taken overnemen van de voorzitter waar nodig. De Commissaris Extern verzorgt de promotie van de vereniging en leidt alle sponsorzaken in goede banen. Daarnaast is de Commissaris Extern verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van Vitalis in de KEI-week en de organisatie van de introductieperiode in september.