NL | GR | EN

Het bestuur

Het bestuur van G.S.A.V. Vitalis zorgt ervoor dat de vereniging draaiende gehouden wordt. Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris en PR- & sponsorfunctionaris. Als bestuur proberen we ons zoveel als mogelijk in te zetten voor de vereniging, dit jaar streven wij naar goede communicatie, toegankelijkheid en willen wij Vitalis wat meer naamsbekendheid geven.

Zoals genoemd zijn er zes bestuursleden die ieders een eigen functie vervullen. De voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuurszaken in goede banen wordt geleidt. De vicevoorzitter is de contactpersoon (binnen het bestuur) voor de commissies en kan taken overnemen van de voorzitter waar nodig. Onze penningmeester verzorgt de financiƫle zaken binnen de vereniging en maakt een jaarlijkse begroting. De secretaris houdt de ledenadministratie op orde, houdt ingekomen e-mails in de gaten, schrijft de notulen en het secretarieel jaarverslag. Omdat wij een sportverenging zijn hebben wij ook een wedstrijdsecretaris. De wedstrijdsecretaris is de voorzitter van de Wedstrijd Promotiecommissie. Hij is dus verantwoordelijk voor deze commissie en zorgt dat wedstrijd gerelateerde zaken en goede banen worden geleidt. Vanaf 2017 schrijft de wedstrijdsecretaris samen met zijn commissie ook een sportiefbeleid. De PR- & sponsorfunctionaris is de voorzitter van de PR-sponsorcommissie. Hij verzorgt alle PR zaken van de vereniging en leidt alle sponsorzaken samen met zijn commissie. Hiernaast is de PR- & sponsorfunctionaris samen met zijn commissie ook nog verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieperiode in september en zorgen ze ervoor dat Vitalis zichtbaar is en meedoet aan de Keiweek.