NL | GR | EN

Het Bestuur

Het bestuur van G.S.A.V. Vitalis zorgt ervoor dat de vereniging draaiende gehouden wordt. Ons bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Sport en Commissaris Extern. Als bestuur proberen we ons zoveel als mogelijk in te zetten voor de vereniging. Zoals genoemd zijn er zes bestuursleden die ieder een eigen functie vervullen. De Voorzitter zorgt ervoor dat alle bestuurszaken in goede banen wordt geleid. De Secretaris houdt de ledenadministratie op orde, houdt ingekomen e-mails in de gaten, schrijft de notulen en het secretarieel jaarverslag. Onze Penningmeester verzorgt de financiĆ«le zaken binnen de vereniging en maakt een jaarlijkse begroting. De Commissaris Sport zorgt ervoor dat alles op sportief gebied goed verloopt binnen Vitalis.  De Commissaris Extern is het gezicht van de van de vereniging naar externe relaties. De commisaris Extern is onder andere verantwoordelijk voor de relaties met sponsoren en andere externen.

Hoeveel tijd kost het bestuur?
 Gemiddeld 10 uur per week. Op sommige momenten in het jaar is het erg druk, en op andere momenten juist erg rustig. Daarnaast verschilt het ook per functie hoeveel tijd het kost.
Hoe vaak vergadert het bestuur?
 Gemiddeld 1 keer in de 2 weken.
Welke interesses sluiten aan bij het bestuur?
Het leuk vinden om leiding te geven aan de vereniging en te leren hoe je een vereniging moet aansturen. Omdat elke functie weer heel anders is, is er altijd wel een functie die aansluit bij je interesses.
Hoe kan je het bestuur bereiken?
 Je kan altijd iemand uit het bestuur aanspreken of een mailtje sturen naar bestuur@vitalis.org. Als je een vraag hebt aan een specifiek bestuurslid, dan kun je het beste op deze pagina kijken voor de contactgegevens: https://www.vitalis.org/pages/board.