NL | GR | EN

Meerjarenbeleidsplan discussieavond

dinsdag 21-05-2019 om 21:00

Omschrijving

Tijdens deze avond zal de MJBPCie vragen om input vanuit de leden over de geformuleerde onderwerpen die in het meerjarenbeleidsplan terug zullen komen.


Locatie