NL | GR | EN

Borrel KB bekendmaking

woensdag 14-11-2018 om 21:00

Omschrijving

Beste Vitalisten,

Over een paar dagen is het op 14 november alweer de 2e woensdag van de maand en hoog tijd voor weer een gezellige borrel in Tram 13. Elke borrel is natuurlijk speciaal, maar dit wordt wel een hele bijzondere! Het kandidaatsbestuur van 2019 zal namelijk bekend worden gemaakt!

Heb je misschien al een flauw vermoeden wie er in het KB kunnen zitten? Dan horen we dat graag van je vóór 22:00 uur op de borrel. Voor elk persoon+functie die je goed raadt krijg je punten voor het Sonnema-borrelklassement. Hierover je hersenen laten kraken is het dus zeker wel even waard!

De regels voor het Sonnema-borrelklassement zijn hier en daar iets aangepast, dus we zullen ze hieronder even toelichten:

  • 3 punten – Voor aanwezigheid op de borrel!
  • 3 punten – Voor de vroege vogels, de eerste 5 aanwezigen.
  • 3 punten – Rondje Sonnema voor de FeestCie, de donateur moet zelf meedoen of een biertje adten.
  • ? punten – Meedoen aan het gestelde thema van de FeestCie. Punten aantal hiervoor wordt vooraf bekend gemaakt.
  • -2 punten – Afhakers, voor 00:00 de Tram verlaten

Wie o wie gaan er volgend jaar besturen? 

Kom naar de borrel op 14 november vanaf 21:00 uur en kom erachter!

Groetjes de FeestCie!


Dear Vitalists,

In a few days it is 14 November and already the 2nd Wednesday of the month, so about time to have a fun social in Tram 13. Every social is special of course, but this one will be outstanding! After all, the candidate board of 2019 will be announced!

Do you have a presumption on who will be in the new board? Let us know on the social before 22:00 pm! Each person+function you guess right will get you points for the Sonnema-pubranking! So having your brain cracked about this will be totally worth it!

The rules of the Sonnema-pubranking have been adjusted here and there, so we will clarify them below:

  • 3 points – Being present at the social!
  • 3 points – For the early birds, the first 5 present will obtain these as a bonus.
  • 3 points – Give a round of Sonnema to the FeestCie, the buyer should of course also participate or chug a beer.
  • ? points – Participate in the theme the FeestCie determined for that social. Available points will be published before each social.
  • -2 points – Early leavers. Leave the Tram 13 before 00:00.

Who will be leading next year? 

Visit the social at 14 November from 21:00 pm and find out!

Greetings the FeestCie!


Locatie